Loupk.cz - videa, obrzky, vtipy, citty...


Vítejte  Novinky
 Obrázky
Fotografie
Kuriozity
Tapety

 Videa
 Desatero
 Motlitby
 Modely
Subaru  Tiskové zprávy
 Ze sportu
 Napsali
 O automobilce
 Technologie
 Kontakt na dealery
 Záruka na Subaru
subaclub.cz  Kontakt
Bannery

Odkazy

Zapnout mobilní verzi

FB 
Jsme přesvědčeni, že Vám vozy Subaru budou poskytovat věrné a spolehlivé služby. Konečně, automobily Subaru jsou konstruovány a vyráběny tak, aby Vám při minimální údržbě sloužily dlouho, spolehlivě a bezpečně.

Podmínky, intervaly údržby a servisního plnění, jakož i určité výjimky detailně popisuje Záruční a servisní knížka SUBARU, která je tak velmi důležitým dokladem pro péči o Váš automobil. Je předávána s každým řádně dovezeným vozem přes autorizovanou distribuční síť, spolu s Návodem k obsluze vozu. Nezapomeňte se s těmito materiály seznámit a prostudovat si je, jen tak se maximálně zajistí zachování bezpečnosti, hodnot, funkčnosti a nejlepšího možného stavu Vašeho Subaru.

ZÁRUKA VÝROBCE

Subaru poskytuje při prodeji nového vozidla následující záruky (podrobný popis naleznete v Záruční a servisní knížce SUBARU).

Záruka na mechanické části

Záruka na mechanické části po dobu 36 měsíců, maximálně však do ujetí 100 000 km, a to podle toho, co nastane dříve: Tato záruka chrání vozidla proti jakékoli nechtěné mechanické závadě způsobené výrobním zpracováním nebo montážním nedostatkem. Oprava nebo výměna je omezena výhradně na autorizovaného servisního partnera a není v ní zahrnuta cena za odtažení vozidla do nejbližšího servisu ani platba za nemožnost užívání vozu po dobu záručních oprav. Z této záruky jsou taktéž vyjmuty díly běžného či přirozeného opotřebení a plnění údržby.

Záruka na barvu a povrchovou korozi

Záruka na barvu a povrchovou korozi všech vnějších dílů karoserie po dobu 36 měsíců (neomezený počet kilometrů: Tato záruka chrání proti nedostatkům v nátěru a povrchové korozi, které nastanou v důsledku výrobního zpracování nebo montážního nedostatku. Omezená je povrchovou korozí podlahy, také korozí na výfukovém a palivovém systému.

Záruka na barvu a povrchovou korozi

Záruka na prorezivění po dobu až 12-ti let (neomezený počet kilometrů): Tato záruka chrání proti prorezavění veškerých kovových částí karosérie včetně podlahy v důsledku výrobního zpracování nebo montážního nedostatku.

PRODLOUŽENÁ NAVAZUJÍCÍ ZÁRUKA

Jak je popsáno výše, japonská automobilka standardně nabízí záruku na 3 roky nebo 100 000 km, podle toho co nastane dříve. Importér SUBARU ČR prostřednictvím svých autorizovaných míst nabízí podmínky pro navazující záruku na další 2 roky, a na další 2 roky můžete za výhodných podmínek záruku i dokoupit, čili máte až 7 roků garance. Podmínky pro navazující 2letou záruku jsou specifikované rámcovou dohodu mezi Subaru ČR a společností CarGarantie.

Při koupi vozidla Subaru získá zákazník také záruku navazující na záruku na nový vůz

Majitelé nových automobilů značky Subaru zakoupených od 15. října 2012 získávají automaticky také 24 měsíční záruku navazující na záruku na nový vůz, která začne běžet po uplynutí záruky výrobce. Zákazník je tak chráněn před nepředvídanými náklady na opravy celkem pět let od první registrace vozidla. Tato záruka patří ke standardním službám poskytovaným při koupi vozidla. Pokrývá téměř všechny díly vozidla kromě malého počtu výjimek, k nimž patří například typické opotřebitelné díly (pneumatiky atd.). Lze ji sjednat na všechna nová vozidla značky Subaru do 3,5 tun. Při uplatnění záručních nároků hradí CarGarantie mzdové a materiálové náklady v plné výši, aniž by zákazník musel platit jakoukoli akontaci. Při cestách na dovolenou a pracovních cestách platí záruka v celé Evropě. Záruka navazující na záruku na nový vůz je vázána na vozidlo, a proto ji lze při pozdějším prodeji převést na nového majitele vozidla.

Volitelná varianta

Výhody navazující záruky mohou využít také zákazníci, kteří si koupili Subaru před 15. říjnem. Také oni mohou v době platnosti tříleté záruky výrobce uzavřít na své vozidlo navazující záruku s dobou platnosti buď na 12 měsíců (platí do 150.000 najetých kilometrů od první registrace) nebo na 24 měsíců (platí do 200.000 kilometrů). Tato volitelná záruka má stejně kvalitní rozsah jako navazující záruka, kterou nyní obdrží zákazníci při koupi nového vozidla.

Doporučené prodejní ceny navazující záruky

 

Prodloužení záruky

Záruku navazující na záruku na nový vůz lze opakovaně prodlužovat až do sedmi let od první registrace resp. celkového počtu 250.000 najetých kilometrů. Prodloužená záruka pokrývá všechny důležité a nákladné díly vozidla včetně např. konstrukčních celků motoru, převodovky nebo elektrických zařízení.

Program záruky navazující na záruku na nový vůz zajišťuje zákazníkům ochranu před nenadálými náklady, a nese sebou i další výhodu v komunikaci a stálém kontaktu dealera Subaru se zákazníky. Integrovaný zákaznický program podporuje vytváření pevných dlouhodobých vazeb mezi zákazníkem a autorizovaným autosalonem Subaru.

Na další detaily, aktuální informace či podrobné vysvětlení se naváhejte zeptat svéhou autorizovaného partnera SUBARU.


© 2009-2019 subaclub.cz